Dosavadní praxe

Seznam vybraných řešených případů z poslední doby:

 • Vyvažování rotoru s 9000 ot/min v sušárně sirupu
 • Diagnostika vibrací 900kW ventilátoru s otáčkami pouhých 300ot/min 
 • Vyvažování rotoru brusek (přesouváním 3 závaží shodné hmotnosti)
 • Ustavení a diagnostika vibrací soustrojí turbodmychadla s převodovkou. Na rámu byl zjištěn výrazný problém - malá tuhost a nedostatečné kotvení spolu s popraskaným základovým betonem (částečné utržení rámu ze základu) 
 • Diagnostika vibrací na soustrojí se šroubovými lisy 
 • Instalace monitorovacího zařízení pro trvalý dohled vibrací 
 • Diagnostika vibrcí pístových lisů (stroje s vratným pohybem) 
 • Ustavení a vibrodiagnostika pístového kompresoru - uvedení do chodu po prvoinstalaci 
 • Ustavení a vibrodiagnostika rootsova dmychadla - uvedení do chodu po prvoinstalaci 
 • Analýza vibrací za účelem lepšího dimenzování rámu nového stroje 
 • Pořádání školení v oboru prediktivní diagnostiky a analýzy vibrací 
 • Pořádání školení v oboru ustavování hřídelí včetně praktického měření
 • Odborná konzultace naměřených dat a navrhovaného řešení
 • Servis monitorovacího systému vibrací - analýza dat a optimalizace
 • Pochůzková diagnostika strojového parku s uzavřenými jednotkami kompresorů chlazení administrativních budov, včetně ventilátorů odpařovacích jednotek 
 • Měření termovizní kamerou na bytovém domě
 • Diagnostika souososti závěsů lžíce čelního nakladače za účelem ověření stavu (spor dodavatel-odběratel)
 • Havarijní diagnostika - provozní vyvážení ventilátoru na místě (kotel lokální výtopny)
 • Diagnostika vibrací mobilního drtiče stavební suti
 • Ustavení pohonu válce a diagnostika vibrací ventilátoru v papírně
 • Diagnostika nově instalovaného mlecího zařízení cihlárny. Po spuštění došlo k rozkmitání celého mlýna (i bez suroviny). Měření prokázalo, že se jedná o problém vlastní frekvence, tedy stroj byl neplánovaně naladěn a provozován v rezonanci. Závadu se podařilo úspěšně odstranit.
 • Kontrola vibrací a vyvážení rotoru nového mlýna před exportem do zahraničí.
 • Ustavení a uvedení do provozu nového pohonu ventilátoru po úpravách - zvýšení energetické účinnosti. Nový, rozměrově menší elektromotor po instalaci vykázal výrazné vibrace. Nově upravený vložený rám nebyl zrovna profesionálně proveden. Měřením vibrací se podařilo určit směr a místo, kde dochází ke kroucení. Po dodatečném cíleném vyztužení se vibrace výrazně snížily a stroj mohl být uveden do běžného provozu.
 • Ustavení a diagnostika ložisek a vibrací. Uvedení do chodu dmychadla po opravě ložisek a spojky.
 • Diagnostika vibrací vřetena obráběcího centra, vyvažování vřetena
 • Kontrola vibrací a ustavení vysokotlakých čerpadel oleje lisovny plastů
 • Uvedení do provozu dmychadla po opravě (pro konečného zákazníka v Německu)
 • Elimince vibrací kladívkového drtiče dřevní hmoty v peletovací lince potlačením nevývahy rotoru
 • Ustavení soustrojí turbina-převodovka-generátor v elektrárně na biomasu
 • Vyvažování za provozu nepřístupného ventilátoru. Pohon i rotor ventilátoru byly vestavěny ve vzduchotechnickém kanálu, kde se vyskytovaly nebezpečné výpary. Při vyvažování byl přístroj Emerson CSI2140 instalován uvnitř a ovládání měřicího přístroje probíhalo bezdrátově - na počítači vně nebezpečných prostor. Při práci na ventilátoru (instalaci vyvažovacích závaží) byl prostor vyčištěn a zpřístupněn.
 • Diagnostika vibrací navíječky lakovací linky. Nevhodná konstrukce a zvětšení vvůlí provozem bylo příčinou vzniku nesouososti. Doporučen návrh úpravy konstrukce, která rozšíří akceptovatelné tolerance souososti. Vibrace se pak budou zvyšovat výrazně méně.
 • Ustavení převodovky Yankee (převodovka se dvěma vstupními pastorky a jedním výstupním hřídelem)
 • Ustavení výkonných ventilátorů (3300 kW) nového bloku elektrárny
 • Ustavení a diagnostika vibrací vrátku lodního výtahu na významném vodním díle
 • Při výměně elektromotoru na ventilátoru spalin se zjistilo významné poškození rámu. Skryté praskliny měly viv na zvýšení provozních vibrací, ale také na chybnou souosost hřídelí. 
 • Rám stroje byl nedostatečně připevněn k základu a postupně se utrhával. To vyvolalo náhlé zvýšení provozních vibrací a hluku. Po realizaci měření se závadu nakonec podařilo identifikovat a odstranit. 
 • Nově instalované rootsovo dmychadlo mělo amatérsky navržený rám. Ten byl příčinou vysokých vibrací, které v důsledku velmi záhy vážně poškodily synchronizační soukolí dmychadla. 
 • V oleji byly špony... Aneb když údržbář nerespektuje návod k obsluze, nevydrží ani nové ložisko do víkendu. Analýza příčin závady ve vztahu opravář-provozovatel.
 • Analýza a porovnávací měření vibrací kalibrační stolice.
 • Ustavení 13 soustrojí zaplaveného provozu chemické výroby.
 • Pravidelné měření vibrací v provozu zpracovávající kapalné médium
 • Diagnostika víbrací rozdružovače textilního materiálu
 • Analýza příčin havárie ložisek současně zničených u dvou šroubových dmychadel po 13 měsících provozu. Příčin bylo hned několik: mazání, filtrace, provozní režim, ... (pro zákazníka v Bulharsku)
 • Při běžné kontrole bylo zjištěno nestandardní spektrum ventilátoru. Při detailní kontrole byla nalezena kritická závada - chybějící pružné elementy čepové spojky. Zničená spojka musela být okamžitě vyměněna. 
 • Analýza vysokých vibrací poukazovala na dvě závady ventilátoru. Nejprve to bylo volné ložisko ve víku elektromotoru (pravděpodobný následek), ale příčinou byla naprosto amatérsky provedená úprava rámu při úpravě - zvyšování výkonu ventilátoru. Na rámu chyběly stabilizační prvky a tak mohlo docházet ke kroucení a rezonančnímu rozkmitávání při přeladění buzení do daného vibračního pásma.
 • Prediktivní pochůzková analýza vibrací v provozu teplárny s řadou ventilátorů, dmychadel a čerpadel.
 • Monitoring vibrací pláště výměníku, který po uvedení do provozu pracoval jako zesilovač a generátor hluku. Nakonec se ukázalo, že výrazný vliv na věc měl průtok média.
 • Diagnostika vibrací tiskařského stroje
 • Ustavení a diagnostika vibrací několika nakloněných soustrojí archimédova čerpadla (motor- převodovka-čerpadlo)
 • Školení obsluhy přístroje Emerson CSI2140 včetně seznámení s problematikou diagnostiky vibrací.
 • Diagnostika závady pohonu napínáku lanovacího stroje (závada v ozubení věnec-pastorek)
 • Havarijní diagnostika několik dní provozovaného řízkolisu (porucha převodovky)
 • Analýza závady lanovacího stroje po opravě - vibrace spojky. Závada byla identifikována v systému řízení otáček stejnosměrného pohonu.
 • Preventivní kontrola vibrací kompresorů chlazení v potravinářských provozech
 • Vyvažování rychloběžných rotorů zemědělské a komunální techniky - drtiče slámy na kombajnech známých značek 
 • Vyvažování rotoru poškozeného mláticího bubnu kombajnu po výměně části mlatek
 • Vyvažování rotoru traktorového mulčovače, lesní frézy /drtiče kořenů/, půdní frézy /drtiče kamenů/. Rotory byly měřeny po domácí opravě staršího (nabouraného) rotoru a výměně pracovních hrotů. Na rotor se zpravidla přidávalo závaží o hmotnosti několika kilogramů tak, aby se obsluze snížila vibrace na ovládacích pákách stroje.
 • Vyvážení bubnu automatické pračky (citelně vibrovala a buben měl i bez prádla "těžké místo")
 • Ustavení spojky turbiny a kompresoru s kluznými ložisky
 • Ustavení a diagnostika vibrací MVE (malé vodní elektrárny)
 • Provozní vyvážení výrazně nevyváženého rotoru čerpadla na brambory (rotor s jednou lopatkou)
 • Vyvážení Savoniova rotoru pokusně vyrobené větrné elektrárny
 • Vyvážení ventilátoru větrání (klimatizace) obchodního domu
 • Ustavení pohonu kogeneračních jednotek
 • Diagnostika záznějů vibrací podlahy a konstrukce v provozu s několika odstředivkami
 • Uvedení do provozu ventilátoru 1MW po opravě. Zjištěna nevyváženost a odstraněna. Dále se zjistilo poškození základu - dutina u základu jednoho z ložisek ventilátoru.
 • Provozní vyvážení ventilátoru v těžko přístupném třetím suterénu fortifikačně odolné stavby.

 

Z profesního deníčku

Diagnostice stavu strojů analýzou vibrací a návrhům odstraňování vad se věnuji soustavně od roku 2002. Tehdy jsem se jako člověk zcela mimo obor dostal do hledáčku svého lektora (L.Š.) LAMIKAPPA.

Vzdělání:
 • 2005-2009: Fakulta výrobních technologií a managementu, UJEP v Ústí nad Labem obor: Řízení výroby, získán titul Bc., Anglický jazyk.
  Bakalářská práce na téma "Metodika vibrodiagnostiky šroubového kompresoru"
 • 1993-1997: Střední průmyslová škola strojní a elektro v Ústí nad Labem, maturita v oboru: Automatizační technika, Německý jazyk.
Kurzy a školení:
 • 2015 také v tomto roce navštěvuji odborné kurzy a setkání odborníků z oboru diagnostiky vibrací, ustavování a termovizní diagnostiky. Na některých setkáních také prezentuji svou práci resp. přednáším o typických závadách.
 • 2014: obhájení platnosti akreditovaného certifikátu dle ČSN ISO 18436-2 pro funkci 
  Technik diagnostik - Vibrodiagnostik, kategorie III
   
 • 2012-3: Soubor školení firmy Emerson na obsluhu software AMS Machinery Health Manager a analyzátory vibrací CSI 2130 a nový čtyřkanálový CSI 2140, který nyní rád používám  
 • 2011: Získán akreditovaný certifikát vyšší odbornosti dle ČSN ISO 18436-2 pro funkci 
  Technik diagnostik - Vibrodiagnostik, kategorie III 
  Nyní mohu zcela samostatně pracovat a zodpovědně rozhodovat (ale stále se mám co učit)
 • 2009: Školení v oboru Termodiagnostika
 • 2008: osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhl. 50 / 78 Sb, §6 do 1000V)
 • 2006: první akreditovaný certifikát jako Technik diagnostik - Vibrodiagnostik, kategorie II  dle ČSN ISO 18436-2 Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na výcvik a certifikace personálu
 • 2002-2007: Soubor školení pro online monitorovací systémy - Ismaning, SRN:
 • 2004: Školení ustavování geometrie v průmyslu - Ismaning, SRN
 • 2002-2007: Soubor školení v oboru ustavování laserovými přístroji, později školitel
 • 2002-2007: Soubor školení v oboru technická diagnostika a spolehlivost, později školitel