Firma - nabídka činností

Nabízím Vám služby v oblasti diagnostiky vibrací strojního zařízení s rotorem. Cílem této činnosti je zabezpečit bezporuchovost strojů po celou dobu jejich životnosti. Častým požadavkem je splnění normovaných kritérií na vibrace strojů ze strany dodavatele při přejímce nového / opraveného stroje, tj. ujištění o bezproblémovém chodu nového stroje. Další částí je zajištění včasného odstavení stroje a monitoring bezpečného ukončení produkce při zjištění vady nebo poruchy.

Jistě víte, že ne každá významná změna stavu stroje vyžaduje okamžité vypnutí stroje. Obdobně některá drobná změna může být pro stroj fatální. Z tohoto důvodu je vhodné ověřovat stav strojního zařízení pravidelně. Nejlépe třeba před realizací odstávky výroby. Co Vám můžeme nabídnout?

 • Analýza vibrací točivých strojů
  • rychlá kontrola aktuálního stavu, rozpoznání závad
  • určení pravděpodobných příčin vad i za provozu (bez nutnosti odstavit stroj) 
  • stanovení kritičnosti a naléhavosti opravy (posloupnost oprav v rozsáhlem strojovém parku)
  • stanovení vhodného postupu / způsobu odstranění vad
  • konzultace v oboru vibrací strojů včetně diskuze naměřených výsledků
 • diagnostika stavu valivých ložisek spolehlivě metodou PeakVue firmy Emerson (CSI).
 • Vyvažování rotorů na místě přenosným vyvažovacím přístrojem (provozní vyvažování tuhých rotorů)
 • Ustavování spojek pomocí rychlé a přesné laserové techniky
 • Termovizní prohlídky infračervenou kamerou
 • Monitoring stavu strojů (systémy pro trvalý dohled nad strojem a jejich správa)

Jestliže vás tato nabídka zaujala, zde je kontakt