Termovizní měření

Metody termografie umožňují zjistit a zobrazit infračervené záření tělesa. Metoda je proslulá pro svou schopnost jednoznačně prezentovat rozložení teplot na povrchu měřeného tělesa.

Elektrický vypínač - hlavní přívod sušárny

S pomocí termovizní kamery můžeme zaznamenávat obraz / infračervený snímek / termogram, který umožňuje zjistit teplotu v každém bodě obrazu. Výhodou tohoto obrazu je možnost okamžité detekce poruchy (ihned a jednoznačně rozeznáte zda se teploty dvou stejných těles liší).

Při měření se s přístrojem zachází podobně jako s klasickým fotoaparátem, je však třeba zpracovat další parametry: 

 • Emisivita tělesa - Konstanta, kterou je nutné znát, nebo ji určit.
 • Zdánlivá odražená teplota - Existují li dvě sousedící tělesa s rozdílnou teplotou, dochází k vzájemnému ovlivnění u rozložení jejich teplot. Může být výrazná zejména u těles s nízkou emisivitou.  
 • Velikost zobrazeného bodu - závisí na rozlišení detektoru, použité optice i vzdálenosti od tělesa ke kameře. Určuje rozměr nejmenší přesně změřené plochy tj. (ne)přesnost měření. Termokamera totiž pracuje tak, že všechno infračervené záření dopadající na daný pixel sumarizuje. Toto může být v mnoha případech výrazným omezením, zejména hledáme-li změnu teploty u velmi malých rozměrů z větší vzdálenosti. V těchto případech se stává, že určení teploty není přesné, protože infračervené záření okolních těles jiné teploty dopadá na stejný pixel kamery, což ovlivní výsledek. 

Můj termogram trafo a pojistky

Dům Topení v podlaze

Využití je opravdu velice široké:

 • strojírenství a průmysl (minimalizace ztrát energie při výrobě)
 • stavebnictví (tepelné mosty, vlhkost, ...)
 • distribuce elektrické energie (predikce poruch)
 • zdravotnictví (neinvazivní diagnostická metoda)
 • automatizace
 • úniky plynů (pouze speciální kamery)
 • věda, výzkum a vývoj
 • zabezpečení objektů, lokalizace a identifikace objektů
 • ... a mnoho dalších aplikací

Zaujala li vás tato služba, prosím kontaktujte nás. V naší nabídce je provedení termovizního měření.

 

Třebenice běžným pohledem

Třebenice infra pohledem