Technická diagnostika

Technická diagnostika je soubor zejména preventivních činností, které nejčastěji potkáte u provozně kritických výrobních zařízení. Tento soubor činností si u monitorovaných zařízení klade za cíl:

 • prodloužit životnost (využít maximum možného)  
 • zvýšit spolehlivost = minimalizovat počet havarijních výpadků provozu
 • předvídat poruchy a plánovaně je odstranit (právě včas)
 • snížit promrhanou energii (teplo, tření, vibrace, ...)
 • snížit náklady na servis i náhradní díly, které se preventivně (a mnohdy předčasně = zbytečně) měnily 

Pod slůvkem technická diagnostika se skrývají činnosti preventivní (ochranné) a také prediktivní (odhad budoucího stavu) a proaktivní (aktivní předcházení poruše) prováděné na technickém zařízení s cílem prodloužit životnost zařízení. V dlouhodobém horizontu lze u investičně nákladných zařízení (zejména u zařízení v těžkém průmyslu) minimalizovat výrobní náklady tím, že dané zařízení užíváme delší dobu. Variantně lze snížit provozní náklady také tím, že snížíme riziko výpadku provozně-kritického zařízení (viz čerpadlo centrálního mazacího systému).

To vše však znamená, že zařízení musíme v rámci prevence pravidelně zkontrolovat. Ve stanovených periodách se provádí měření pomocí přístrojové techniky, se kterou jsme schopni sledovat stav stroje. Celá tato činnost se může zdát zbytečná až dosud kdy se podaří rozpoznat příznaky blížící se poruchy zařízení. V některých případech lze i upřesnit dobu zbývajícího ještě bezpečného provozu (vysoká jistota je zejména při nasazení trvalého sledování).

Technická diagnostika má řadu oborů:


Preventivní a prediktivní činnost technické doiagnostiky není levnou záležitostí, ale já v ní nalézám své poslání.
Tuto činost lze do určité míry srovnat s tou, kterou provádí např. lékaři u lidí...Nezbytná přístrojová technika se znalostmi zkušenostmi z dlouhodobé praxe 
pomohou vašemu stroji zpátky do sedla!

Ze slovníčku

 • Měření vibrací - podává informaci o aktuálním stavu stroje.Nabízí informace o tom, zda je bezpečné stroj dále provozovat a je vlastně jakýmsi potvrzením bezporuchovosti.
 • Trend vibrací - naznačuje historický vývoj stavu stroje. Zpravidla bývá neměnný. Došlo-li ke změnám amplitudy vibrací, na stroji může být porucha.
 • Periodickou inspekcí - se zvyšuje pravděpodobnost včasného zachycení změn stavu. Z historických záznamů lze zjistit rychlost změny stavu, která je kriticky důležitá pro správná manažerská rozhodnutí. Podle rychlosti změny stavu se odhaduje doba do selhání. Změnu lze identifikovat již v době, kdy ještě zpravidla bývá dost času na objednání dílů, naplánování odstávky provozu i naplánování a komplexní zajištění realizace opravy. Vynakládat výdaje na opravy lze efektivně.
 • Vibrační spektrum - skrývá komplexní informace o stavu stroje a tím také příznaky o typu a rozsahu možných závad.
 • Analýza vibrací - rozbor vibračního spektra nabízí informace, ale závisí na profesionalitě a zkušenostech vibrodiagnostika, zda správně určí typ závady a úroveň rizika. Pokud je to možné, analytik navrhuje opatření, tj. způsob realizace opravy.
 • Stav ložiska - lze určit měřením. Nabízíme špičkovou techniku Emerson CSI 2140 s patentovaným řešením PeakVue, které zjistí množství krátkých intenzivních rázů, které vypovídají o rozsahu případných vad ložiska.
 • Přejímka po opravě s diagnostikou vibrací - umožní ihned reklamovat nedostatečnou úroveň oprav, která může zkrátit dobu do další poruchy. Pořád opravujete? Zkotrolujeme servis, že stroje řádně spraví!
 • ... vytěžte maximum ze životnosti každého stroje a soustřeďte se na výrobu!

 

Provozu s minimem poruch se dá dosáhnout! Zavolejte, pomůžeme ...