Ustavování laserem

Případně vyrovnání os, měření totožnosti os, souosost hřídelí, ..... Můžete se někdy v tomto smyslu setkat i s pojmem vyvážení, ale tento výraz pro tuto činnost není správný! Jedná o to, aby osy vzájemně spojených strojů byly totožné. Tedy aby jejich společná osa byla (s určitou tolerancí) pouze jedna. Pomocí laseru lze snadno řešit tyto aplikace:

příklady použití

Zdroj: www.pruftechnik-wibrem.com

Dříve se centricita os zajišťovala pomocí přiložení příměrného pravítka a nebo za pomoci indikátorových hodinek (úchylkoměru). Tyto metody jsou pro dnešní stroje málo přesné a nebo příliš zdlouhavé. Pro většinu dnešních vysokootáčkových strojů nestačí. Moderní rychlá, spolehlivá a snadná je metoda měření souososti s pomocí laseru.

Měření souososti je takto zjednodušeno a zvládne jej každý po krátkém seznámení se s metodou a zaučení v obsluze přístroje. Je zde několik základních pravidel:

  • Dosedací plochy kotevních šroubů a frémy musí být čisté a hladké (olej i prach vadí)
  • Ke korekci výšky používejte podložky kalibrované tloušťky a vždy co nejmenší možný počet - půjde to rychleji
  • Základ stroje - fréma by měla být tuhá (vše řádně dotáhnout !!!)
  • Odtlačovací šrouby pro korekce pohybu do strany vždy pomohou k rychlejšímu ustavení

Měření probíhá rychle. Namontujete držáky laseru na hřídele, které budete ustavovat a nastavte laser do středu detektoru. Potom zadáte rozměry stroje, které jsou požadovány. Na základě těchto údajů software může vypočítat potřebné korekce u výsledku - hodnoty je třeba zadat přesně. Zvolte patky stroje se kterými budete hýbat (většinou motor). Proveďte měření souososti odpovídající metodou (firma PRUFTECHNIK nabízí 3 metody: plynulé otáčení hřídelí SWEEP, Multipoint pro kluzná ložiska a Statická metoda "0-3-6-9" jako u konkurence). Výsledek se vám zobrazí na displeji v grafické podobě. Názorně je na displeji zobrazeno jaké máte provést korekce - tedy jak se strojem pohnout, aby byl v ose s druhým strojem. Pamatujte na to, že patky lze jen obtížně dostat na nulovou korekci, ale snadno lze dosáhnout minima hodnot na spojce. Naopak lze říci, že nula na jedné patce není výhodná, protože znamená nenulovou hodnotu na spojce.

Nemůžeme-li pohnout se strojem požadovaným směrem (je li třeba pohnout patkou dolů a nelze-li vyjmout podložky), provedeme změnu statických patek stroje. Následně korigujeme pozici s druhým strojem. Při provádění korekce je k dispozici měření on-line "živého" pohybu stroje. Některé stroje nemusí sedět přesně na frémě - pro ně je k dispozici měření volné patky stroje. Tato metoda zabraňuje zkřížení stroje po dotažení patek. Co se týká technologie, zde byl první majitel firmy PRUFTECHNIK. Pan Dieter Bush vynalezl použití laseru a detektoru pro aplikaci v souososti hřídelí. Protože svůj patent nenapsal dostatečně kvalitně, využili toho jiní a patent obešli. Proto jsou dnes na trhu lasery jednopaprskové od Pruftechniku a dvoupaprskové od konkurence. Každá metoda má své výhody a nevýhody, ale výsledky musí být u obou typů měření shodné.

Potřebujete li provést ustavení hřídelí / měření souososti hřídelí laserem, prosím kontaktujte nás. Nabízíme vám pomoc s provedením diagnostiky měření vibrací , vyvažovánímustavováním hřídelí laserem

Pokračovat na stranu: Geometrie pro průmysl