Diagnostika stavu ložisek

Diagnostiku stavu valivých ložisek lze realizovat celou řadou různých měřicích metod. Nutno dodat, že pro tento úkol neexistuje předepsaný způsob měření ani metoda, která by s absolutní jistotou identifikovala a určila naléhavost případného problému ložiska. Většina výrobců měřicí techniky sází na svoji metodu a také na kombinaci s některou z dříve prověřených metod. Podkladem pro správná důležitá rozhodnutí o stavu ložiska je možnost srovnávat data historicky - diagnostika na základě znalosti předchozího stavu. Mnoho metod však nabízí pouze malou rozlišovací chopnost a z tohoto důvodu pak na zachycení změn a realizaci rozhodnutí o včasné opravě zbývá velmi málo času. Důležitá je také informace, kterou za pomoci analýzy stavu ložiska získáte. Často můžete dostat pouze informaci, že ložisko je horší nebo lepší. Z obálkové analýzy téměř dobrého ložiska moc jiných dat získat nelze, informace jsou často mimo rozlišovací schopnost metody. Jakmile bude třeba získat hlubší informace k ložisku, pak již celá řada metod může narazit na mezní stav. Nabízí li metoda frekvenční analýzu a záznam časového signálu ložiska, pak se bude velmi pravděpodobně jednat o metodu pro věc použitelnou. 

 

Používaných metod je celá řada:

  • obálková analýza
  • PeakVue
  • SPM
  • g
  • gE
  • Spike energy
  • sE
  • SEE
  • ...

Důležitou otázkou zde zůstává, kdy je správná chvíle ložisko vyměnit? Odpověd není jednoznačná. Výrobce ložiska vám v manuálu napíše, že je třeba ložisko měnit ihned po odhalení prvních příznaků jakékoliv poruchy (pittingu=výmolu). Potřebuje prodat a podstoupit zvýšené riziko selhání není vždy možné. Zkušený mechanik se bude ptát jak dlouho se zmíněné ložisko vydrží ještě bezpečně točit? Stroj lze totiž často odstavit kvůli výměně až po ukončení výrobní série.

Ze zkušenosti mohu potvrdit, že některá nová ložiska jsou na odpis téměř ihned. Na vině bývá neprofesionálně a bez náležité péče provedená instalace ložiska (typicky autogen, velké kladivo a hodně síly), případně se jedná o padělky či výrobky pochybných značek. Zvýšené až havarijní hodnoty naměřených vibrací v pásmech stavu ložiska nemusí nutně znamenat nutnost bezprostřední výměny ložiska. Rozdílné metody měření mohou podávat zásadně rozdílnou kvalitu informace. V každém případě zde bvýrazně pomáhá právě znalost dosavadního stavu a hodnocení případných změn. Dále může docházet k významné ztrátě - zkreslení informace pouhým převodem analogových dat na data digitální. Opožděné rozpoznání změn v signálu ložiska mívá fatální následky, resp. na hodnocení dat dává velmi málo času.. Poškození ložiska

 

 

V současnosti nabízím realizaci měření přístrojem Emerson CSI 2140 s analýzou PeakVue, která je unikátní zpracováním signálu vysokorychlostním vzorkováním. Toho je třeba pro digitální zachycení signálu ložiska s minimálním zkreslením u krátkých, ale velmi intenzivních nárazů. Ty vznikají dotykem valivého elementu ložiska s porouchaným dílem. Impulz má sice malou energii (protože je velmi krátký), ale má vysokou amplitudu a je periodicky opakován. Metoda zaznamenává jak časový signál ze snímače, tak i frekvenční spektrum.  
 

Pro diagnostiku stavu kluzných ložisek se používá analýza dráhy pohybu rotoru vzhledem ke statoru. Při měření se pracuje s hodnotou dráhy (výchylky), která se měří současně dvěma vzájemě pootočenými snímači a tím se získá dráha pohybu, tzv. orbita. Často není snímaný povrch rotoru zcela hladký a proto se při měření musí odečíst tzv. runout (nerovnost povrchu, periodicky se opakující chyba). Posuzuje se tvar grafu orbit a jejich případná změna.


Potřebujete-li provést dignostiku stavu ložisek, je tu k dispozici kontakt. Nabízíme vám také pomoc a kvalitní péči pro vaše strojní zařízení také pomocí měření vibracívyvažování a ustavování hřídelí laserem

Pokračovat na stranu: Souosost hřídelí